Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 632/2017

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania przez radnych Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie ze służbowych tabletów

Zarządzenie nr 631/2017

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2017 rok.

Zarządzenie nr 630/2017

w sprawie zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2017 rok.

Zarządzenie nr 629/2017

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie Nr 628/2017

w sprawie przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina

Zarządzenie nr 627/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 – 2036

Zarządzenie Nr 626/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 625/2017

w sprawie projektu planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz projektu planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie nr 624/2017

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Zarządzenie nr 623/2017

w sprawie ustalenia projektu WPF Gminy Murowana Goślina na lata 2018-2036