Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 781/2018

w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących w czasie nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie

Zarządzenie Nr 780/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 779/2018

w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących w czasie nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie

Zarządzenie Nr 778/2018

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 777/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 776/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 775/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6) na wykonanie zadania pn.: Roboty uzupełniające nr 1 w ramach części III zadania pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy...

Zarządzenie Nr 774/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji...

Zarządzenie Nr 773/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 772/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.