Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie nr 701/2018

w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 700/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 676/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 699/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg brukowych...

Zarządzenie Nr 698/2018

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku

Zarządzenie Nr 697/2018

w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej majątku ruchomego Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 696/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 695/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 694/2018

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina w postępowaniu rekrutacyjnym dla uczniów spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2018/19

Zarządzenie nr 693/2018

w sprawie: ustalenia regulaminu Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 692/2018

w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2018 roku.