Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 626/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 625/2017

w sprawie projektu planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz projektu planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie nr 624/2017

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018.

Zarządzenie nr 623/2017

w sprawie ustalenia projektu WPF Gminy Murowana Goślina na lata 2018-2036

Zarządzenie nr 622/2017

w sprawie powołania komisji prztargowej w celu przeprowadzenia prztargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie Nr 621/2017

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2017 roku

Zarządzenie nr 620/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 619/2017

w sprawie powołanoia komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 618/2017

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 617/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6) na wykonanie zadania pn.: Roboty uzupełniające nr 1 w ramach części II zadania pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg...