Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 834/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 833/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 832/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 831/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany w formie bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 830/2018

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok

Zarządzenie Nr 829/2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 828/2018

w sprawie wdrożenia narzędzi zarządzczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w JST.

Zarządzenie Nr 827/2018

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinasowanie przedsięwzięcia z zakresu soprtu w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 826/2018

w sprawie zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 825/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.