Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 35/2018

w sprawie wykonania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 34/2018

w sprawie: zmiany składu komisji przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 849/2018 Burmistrza Miasta 1 Gminy Murowana Goślina z dnia 31 października 2018 roku do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia/ w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust 1 pkt 4), na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej...

Zarządzenie Nr 33/2018

w sprawie powołania kapituły konkursu Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o tytuł "Przedsiębiorca Roku Gminy Murowana Goślina"

Zarządzenie Nr 32/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 31/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 30/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest: "Świadczenie usług konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Murowana Goślina, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Operator...

Zarządzenie Nr 29/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 28/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko Strażnik Straży Miejskiej

Zarządzenie Nr 27/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko Podinspektor ds. środków zewnętrznych i zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 26/2018

w sprawie przedłużenia terminu na zgospodarowanie zespołu pałacowo - parkowego w Nieszawie