Zarządzenia Burmistrza (2003)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 090/2003

z dnia: 12.09.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 089/2003

z dnia: 12.09.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 088/2003

z dnia: 09.09.2003 w sprawie: powołania Komisji ds. Opiniowania Projektów List Na podstawie art.11a ust.3, art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję Komisję ds. Opiniowania Projektów...

Zarządzenie Nr 087/2003

z dnia: 29.08.2003 w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 11a ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 28 ust.2 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 086/2003

z dnia: 29.08.2003 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z p. zm./ oraz Uchwały Nr 127/XVIII/ 2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 kwietnia 2000 roku w sprawie określenia zasad...

Zarządzenie Nr 085/2003

z dnia: 19.08.2003 w sprawie: powołania zespołu ds. pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z poprawkami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję zespół ds. pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych,...

Zarządzenie Nr 084/2003

z dnia: 19.08.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.31, art. 34 ust.1 pk,t.3, art. 35 i 37 ust.2, pkt....

Zarządzenie Nr 083/2003

z dnia: 19.08.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 082/2003

z dnia: 19.08.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 081/2003

z dnia: 19.08.2003 w sprawie: w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu...