Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 198/2015

z dnia: 29.10.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515). oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów...

Zarządzenie Nr 197/2015

z dnia: 27.10.2015 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko Strażnika Straży Miejskiej Na podstawie § 6 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 244 Burmistrza Miasta i Gminy...

Zarządzenie Nr 196/2015

z dnia: 27.10.2015 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. bezpieczeństwa, OSP i OC Na podstawie § 6 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 244 Burmistrza Miasta...

Zarządzenie Nr 195/2015

z dnia: 25.10.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 178/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777,...

Zarządzenie Nr 194/2015

z dnia: 22.10.2015. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia...

Zarządzenie Nr 193/2015

z dnia: 20.10.2015 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2015 roku Na podstawie art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia...

Zarządzenie Nr 192/2015

z dnia: 20.10.2015 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne gminy Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz Uchwały Nr V/69/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w...

Zarządzenie Nr 191/2015

z dnia: 20.10.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 178/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777,...

Zarządzenie Nr 190/2015

z dnia: 16.10.2015 r. w sprawie: archiwizacji dokumentacji projektu "Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie" realizowanego w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515)...

Zarządzenie Nr 189/2015

z dnia: 15.10.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 178/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777,...