Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 431/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Zarządzenie nr 430/2016

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 410/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 429/2016

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 428/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie nr 427/2016

w sprawie projektu planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz projektu planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 426/2016

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 425/2016

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej prognozy Finasowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 36

Zarządzenie Nr 424/2016

w sprawie zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2016 rok

Zarządzenie Nr 423/2016

w sprawie odpłatnego nabycia gruntów na własność Gminy

Zarządzenie Nr 422/2016

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina