Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 786/2018

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina, położonej w Białężynie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 785/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 784/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 783/2018

w sprawie zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 782/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej umowy ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Gminy Murowana Goślina, położonych w Murowanej Goślinie oraz przedwstępnej umowy darowizny na rzecz Miasta i Gminy

Zarządzenie Nr 781/2018

w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących w czasie nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie

Zarządzenie Nr 780/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 779/2018

w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących w czasie nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie

Zarządzenie Nr 778/2018

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 777/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.