Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 847/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 846/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 845/2018

w sprawie podjęcia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”

Zarządzenie Nr 844/2018

w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowanych strat powstałych w budynku mieszkalnym w wyniku wybuchu gazu w Głęboczku

Zarządzenie Nr 843/2018

w sprawie zmiany zarządzenia nr 293/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12.04.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 156/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18.10.2011 r., w sprawie powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 842/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 841/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 840/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 839/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 838/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok