Zarządzenia Burmistrza (2003)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 080/2003

z dnia: 19.08.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wykonywanie usług geodezyjnych wydzielenie obwodnicy drogi nr 196 etap II 1. Powołuje...

Zarządzenie Nr 079/2003

z dnia: 19.08.2003 w sprawie: powołania zespołu ds. przygotowania powołania spółki zarządzającej nieruchomościami gminnymi Na podstawie art.11a ust.3, art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami)zarządzam, co następuje: §...

Zarządzenie Nr 078/2003

z dnia: 31.07.2003 w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 Na podstawie § 12 Uchwały Nr III/34/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 oraz art. 128 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (Dz. U. z...

Zarządzenie Nr 077/2003

z dnia: 23.07.2003 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. §...

Zarządzenie Nr 076/2003

z dnia: 14.07.2003 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2003 roku Na podstawie Uchwały Nr 339/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 075/2003

z dnia: 14.07.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 074/2003

z dnia: 4.07.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 073/2003

z dnia: 1.07.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 072/2003

z dnia: 1.07.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 071/2003

z dnia: 18.06.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...