Zarządzenia Burmistrza (2004)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 202/2004

z dnia: 12.07.2004 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie Na podstawie art.36 a ust. 5 w związku z art. 5 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)...

Zarządzenie Nr 201/2004

z dnia: 12.07.2004 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie Na podstawie art.36 a ust. 5 w związku z art. 5 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami)...

Zarządzenie Nr 198/2004

z dnia: 08.07.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 196/2004

z dnia: 28.06.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 195/2004

z dnia: 28.06.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 194/2004

z dnia: 28.06.2004 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łopuchowie Na podstawie art.36 a ust. 5 w związku z art. 5 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta...

Zarządzenie Nr 191/2004

z dnia: 28.06.2004 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie Na podstawie art.36 a ust. 5 w związku z art. 5 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz...

Zarządzenie Nr 190/2004

z dnia: 24.06.2004 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust.1 pkt.3, art. 35 i 37 ust.2, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 189/2004

z dnia: 24.06.2004 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001r.,Nr 142,poz.1519),art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz.543...

Zarządzenie Nr 188/2004

z dnia: 07.06.2004 w sprawie: przedłużenia terminu składania wniosków do planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Murowana Goślina w garnicach administracyjnych (bez terenów przeznaczonych pod AG w rejonie ul. Polnej) i okolic: miejscowość Raduszyn, miejscowość Przebędowo i północno-wschodnią część...