Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 276/2008

z dnia: 31.07.2008 w sprawie: powołania Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami). Zarządzam co następuje: §1 1. Powołuję Komisję Koordynacyjną Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. 2. Do zadań...

Zarządzenie Nr 275/2008

z dnia: 30.07.2008 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w 2008 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym...

Zarządzenie Nr 274/2008

z dnia: 30.07.2008 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Nr XIII/139/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249,...

Zarządzenie Nr 273/2008

z dnia: 29.07.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 35 ust.1 i 2 i 37 ust. 1 oraz art.40 ust.1 pkt. 2 i art.40 ust.2a...

Zarządzenie Nr 272/2008

z dnia: 29.07.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 35 ust.1 i 2, 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt.2 i art.40 ust.2a...

Zarządzenie Nr 271/2008

z dnia: 29.07.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz....

Zarządzenie Nr 270/2008

z dnia: 29.07.2008 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o...

Zarządzenie Nr 269/2008

z dnia: 25.07.2008 w sprawie: powołania Zespołu ds. przygotowania projekt wniosku dotyczącego zmiany granic miasta Murowana Goślina Działając na podstawie § 20 ust. 4,5,6 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam, co następuje: §1 W celu przygotowania wniosku dotyczącego zmiany granic miasta...

Zarządzenie Nr 267/2008

z dnia: 17.07.2008 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowiska strażników miejskich. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na...

Zarządzenie Nr 266/2008

z dnia: 30.06.2008 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...