Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 188/2015

z dnia: 15.10.2015 r. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2015 rok Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się zestawienie...

Zarządzenie Nr 187/2015

z dnia: 13.10.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 178/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777,...

Zarządzenie Nr 186/2015

z dnia: 12.10.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 178/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777,...

Zarządzenie Nr 185/2015

z dnia: 09.10.2015 w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2015 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.) oraz Uchwały...

Zarządzenie Nr 184/2015

z dnia: 08.10.2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 178/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26 poz. 134, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777,...

Zarządzenie Nr 183/2015

z dnia: 06.10.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów...

Zarządzenie Nr 182/2015

z dnia: 06.10.2015 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust....

Zarządzenie Nr 181/2015

z dnia: 05.10.2015 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r....

Zarządzenie Nr 180/2015

z dnia: 05.10.2015 r. w sprawie: podjęcia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 5a w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5a ust....

Zarządzenie Nr 179/2015

z dnia: 05.10.2015 r. w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 89/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie wykonywania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia...