Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 421/2016

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2016 rok.

Zarządzenie nr 420/2016

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie nr 419/2016

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Zarządzenie nr 418/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 417/2016

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. euro w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 416/20116

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2016 – 2036.

Zarządzenie nr 415/2016

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 414/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 413/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie Nr 412/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej