Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 680/2018

w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku pożaru gazociągu

Zarządzenie Nr 679/2018

w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 678/2018

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie Nr 677/2018

w sprawie zmiany do zarządzenia nr 523/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych za lokale użytkowe w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goslina

Zarządzenie Nr 676/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn. Budowa ulicy przy szkole w Łopuchowie.

Zarządzenie nr 675/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 674/2018

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 673/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa ulicy Irysowej i ulicy Storczykowej na osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie

Zarządzenie nr 672/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie nr 671/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok