Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 725/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie nr 724/2018

w sprawie wprowadzenia do użytku "Planu technicznego przystosowania obiektu oraz przemieszczenia głównego stanowiska kierowania na zapasowe miejsce pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny lub w przypadku wystąpienia szczególnych zagrożeń uniemożliwiających kontynuowanie działalności...

Zarządzenie nr 723/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie nr 722/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 721/2018

w sprawie powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 720/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie Nr 719/2018

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2018 roku

Zarządzenie nr 718/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

Zarządzenie nr 717/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie nr 716/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiana planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.