Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 428/2009

z dnia: 23.07.2009 w sprawie: zatwierdzenia podziału środków GFOŚiGW na dofinansowanie zadań ekologicznych w II półroczu 2009 Na podstawie art.30 ust 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co następuje: §1 Zatwierdza...

Zarządzenie Nr 427/2009

z dnia: 23.07.2009 w sprawie: powołania Jednostki Realizacji Projektu – Budowa inkubatora przedsiębiorczości / technologicznego Działając na podstawie § 20 ust. 4,5,6 regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządzam, co następuje: §1 Powołuję Jednostkę Realizacji Projektu „„Budowa...

Zarządzenie Nr 426/2009

z dnia: 21.07.2009 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36 a ust. 1, 2 w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §...

Zarządzenie Nr 425/2009

z dnia: 21.07.2009 w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36 a ust. 1, 2 w związku z art. 5c pkt.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §...

Zarządzenie Nr 424/2009

z dnia: 20.07.2009 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.), zarządzam: § 1 Ustala się harmonogram realizacji dochodów budżetu...

Zarządzenie Nr 422/2009

z dnia: 01.07.2009 w sprawie: wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 r. Nr 147, poz. 1229), w nawiązaniu do ustawy z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U....

Zarządzenie Nr 421/2009

z dnia: 03.07.2009 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r....

Zarządzenie Nr 420/2009

z dnia: 30.06.2009 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2009 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 419/2009

z dnia: 30.06.2009 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2009 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/259/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249,...

Zarządzenie Nr 418/2009

z dnia: 29.06.2009 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko Komendant Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia...