Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 411/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 410/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Zarządzenie Nr 409/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie Nr 408/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie Nr 407/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 406/2016

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 405/2016

w sprawie nabycia w formie umowy darowizny dz. nr ewid. 48/47 położonej w Mściszewie, obręb Mściszewo, gmina Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 404/2016

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz zmiana planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 403/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 402/2016

w sprawie wprowadzenia regulaminu okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie