Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 602/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Zarządzenie Nr 601/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6) na wykonanie zadania pn.: Roboty uzupełniające nr 1 w ramach części III zadania pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg...

Zarządzenie Nr 600/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie nr 599/2017

w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Murowana Goślina

Zarządzenie nr 598/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 597/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 596/2017

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 595/2017

w sprawie wynagradzania dyrektorów dotychczasowych gimnazjów włączonych do szkół podstawowych na terenie Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 594/2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 593/2017

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2017 roku