Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 753/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 752/2018

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 751/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 750/2018

w sprawie zmiany do zarządzenia nr 685/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania i rozliczenia z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 749/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 739/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17.04.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 748/2018

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych oraz terenu przyszkolnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 747/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Zarządzenie Nr 746/2018

w sprawie ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągniecia zysku, realizujących zadania gminy w 2018 roku

Zarządzenie Nr 745/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 744/2018

w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie karty dużej rodziny, wzoru deklaracji przystąpienia do programu przez podmioty oferujące preferencyjne warunki dla rodzin wielodzietnych oraz wzoru porozumienia zawartego z podmiotami, które przystąpiły do programu