Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 807/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Remont dróg gruntowych na terenie gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 806/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 805/2018

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 804/2018

w sprawie okręgów wyborczych, ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczenia siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów...

Zarządzenie Nr 803/2018

w sprawie przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 802/2018

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie

Zarządzenie Nr 801/2018

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 800/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 799/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej w Rakowni

Zarządzenie Nr 798/2018

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2018 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.