Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 666/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie

Zarządzenie Nr 665/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 664/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomosci

Zarządzenie Nr 663/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Zarządzenie nr 662/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok.

Zarządzenie nr 661/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie nr 660/2017

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok.

Zarządzenie nr 659/2017

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 223/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina

Zarządzenie nr 658/2017

w sprawie: wprowadzenia instrukcji kontroli dokonywania wydatków oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 657/2017

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości