Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 712/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22 wraz z wykonaniem robót budowlanych i zakupem wyposażenia...

Zarządzenie Nr 711/2018

w sprawie powołania Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Zarządzenie Nr 710/2018

w sprawie zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2018 rok

Zarządzenie nr 709/2018

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa drogi w Łopuchowie

Zarządzenie nr 708/2018

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 707/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko referent ds. finansowych

Zarządzenie Nr 706/2018

w sprawie przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 705/2018

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszowych za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących zasób Gminy Murowana Goślina, a wykorzystywanych na cele oświatowe - prowadzenie szkół

Zarządzenie Nr 704/2018

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na ternie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 703/2018

w sprawie zmiany zarządzenia nr 700/2018 z dnia 14.02.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 676/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...