Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 596/2017

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 595/2017

w sprawie wynagradzania dyrektorów dotychczasowych gimnazjów włączonych do szkół podstawowych na terenie Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 594/2017

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 593/2017

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2017 roku

Zarządzenie Nr 592/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa ulicy Tęczowej w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 591/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Zarządzenie nr 590/2017

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 589/2017

w sprawie przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 588/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 572/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 587/2017

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej w Trojanowie