Zarządzenia Burmistrza (2005)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 329/2005

z dnia: 15.06.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 328/2005

z dnia: 15.06.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 327/2005

z dnia: 15.06.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 326/2005

z dnia: 15.06.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 325/2005

z dnia: 9.06.2005 r. w sprawie: nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku ,Nr 261,poz. 2603)...

Zarządzenie Nr 324/2005

z dnia: 8.06.2005 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. §...

Zarządzenie Nr 323/2005

z dnia: 2.06.2005 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art....

Zarządzenie Nr 322/2005

z dnia: 02.06.2005 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 321/2005

z dnia: 01.06.2005 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu i procedury systemu doskonalenia zawodowego oraz strategii szkoleniowej na rok 2005 w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art.4 ust. 2a i...

Zarządzenie Nr 320/2005

z dnia: 31.05.2005 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 310/2005 z dnia 25 maja 2005 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty...