Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie nr 401/2016

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 400/2016

w sprawie zmiany do zarządzenia nr 256/2016 z dnia 23 lutego 2016 roku w sprawie wykonywania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 399/2016

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 398/2016

w sprawie podjęcia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

Zarządzenie Nr 397/2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2016 – 2036

Zarządzenie Nr 396/2016

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.

Zarządzenie Nr 395/2016

w sprawie sposobu postępowania wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej

Zarządzenie Nr 394/2016

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 393/2016

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 392/2016

w sprawie ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2016 roku