Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 592/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa ulicy Tęczowej w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 591/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Zarządzenie nr 590/2017

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 589/2017

w sprawie przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 588/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 572/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 587/2017

w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej w Trojanowie

Zarządzenie Nr 586/2017

w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały nr XXXI/279/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Murowana Goślina do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 585/2017

w sprawie zmiany do zarządzenia nr 471/2016 z dnia 30 grudnia 2016 w sprawie wykonywania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 584/2017

w sprawie zmiany do zarządzenia nr 507/2017 z dnia 7 marca 2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 583/2017

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 570/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania...