Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 817/2018

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Informatycznego ds. obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Nr 816/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 807/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 815/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 799/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 09.08.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 814/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko główny specjalista ds. inwestycji

Zarządzenie Nr 813/2018

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko inspektor ds. inwestycji

Zarządzenie Nr 812/2018

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 811/2018

w sprawie wyznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie

Zarządzenie Nr 810/2018

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 809/2018

w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 808/2018

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu sportu w 2018 roku