Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie nr 660/2017

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok.

Zarządzenie nr 659/2017

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 223/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Gminę Murowana Goślina

Zarządzenie nr 658/2017

w sprawie: wprowadzenia instrukcji kontroli dokonywania wydatków oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo – księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie nr 657/2017

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Zarządzenie nr 656/2017

w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonym stanowisku w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina”

Zarządzenie Nr 655/2017

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Bonawentury Gaszyńskiego w Murowanej Goślinie

Zarządzenie nr 654/2017

w sprawie wykonania i rozliczenia z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną z siedzibą w Murowanej Goslinie

Zarządzenie nr 653/2017

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 – 2036

Zarządzenie Nr 652/2017

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkól prowadzonych przez gminę Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 651/2017

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 a)) na wykonanie zadania pn.: Wykonanie usługi w zakresie utrzymania oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na urządzeniach stanowiących...