Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 705/2018

w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszowych za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących zasób Gminy Murowana Goślina, a wykorzystywanych na cele oświatowe - prowadzenie szkół

Zarządzenie Nr 704/2018

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na ternie Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 703/2018

w sprawie zmiany zarządzenia nr 700/2018 z dnia 14.02.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 676/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Zarządzenie nr 702/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie nr 701/2018

w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2018 roku

Zarządzenie Nr 700/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 676/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24.01.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 699/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania pn.: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, chodników oraz remont cząstkowy dróg brukowych...

Zarządzenie Nr 698/2018

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku

Zarządzenie Nr 697/2018

w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej majątku ruchomego Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 696/2018

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej