Zarządzenia Burmistrza (2016)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 391/2016

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2016 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 390/2016

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zarządzenie Nr 389/2016

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 388/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)) na wykonanie zadania pn.: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego...

Zarządzenie Nr 387/2016

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Zarządzenie Nr 386/2016

w sprawie: ustalenia dodatku funkcyjnego dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie

Zarządzenie Nr 385/2016

w sprawie: wyznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich Długiej Goślinie

Zarządzenie Nr 384/2016

w sprawie ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2016 roku

Zarządzenie Nr 383/2016

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina, położonej w Przebędowie przy ul. Kupieckiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Zarządzenie Nr 382/2016

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina, położonej w Przebędowie przy ul. Kupieckiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego