Zarządzenia Burmistrza (2017)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 582/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 581/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 580/2017

w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 579/2017

w sprawie niodpłatnego przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy

Zarządzenie Nr 578/2017

w sprawie niodpłatnego przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy

Zarządzenie Nr 577/2017

w sprawie niodpłatnego przejęcia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy

Zarządzenie Nr 576/2017

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 575/2017

w sprawie zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 574/2017

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 573/2017

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu