Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 2/2006

z dnia: 12.12.2006

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami)   z a r z ą d z a m, c o  n a s t ę p u j e:
  
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na nieruchomości położone w Murowanej Goślinie, zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza z dnia 14.11.2006r., w wykonaniu Zarządzenia Nr 360/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 września 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu,

w   n a s t ę p u j ą c y m  s k ł a d z i e :

1. Przewodnicząca - Jadwiga Kubińska
   - po Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
2. Sekretarz - Paweł Zgoła
   - geodeta
3. członek - Ewa Grodzka
   - insp.ds. planowania przestrzennego
      
§ 2
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 15.12.2006r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-12-20
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 11:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 462
30 kwietnia 2016 11:50 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)