Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 041/2002

z dnia: 16.07.2002

w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Miasta i Gminy nr 32/2002 z dnia 7 czerwca 2002 roku w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 roku nr 142, poz. 1591), § 13 ust. 1 Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, oraz uchwały Zarządu Miasta i Gminy nr 15/2002 z 12 marca 2002 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu na Dyrektora Instytucji Kultury, Zarząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, uchwala co następuje:


§1

W § 2 uchwały Zarządu Miasta i Gminy nr 32/2002 z dnia 07 czerwca 2002 roku w wykazie członków komisji konkursowej zamiast nazwiska p. Leny Bednarskiej - Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu wprowadza się zapis "Przedstawiciel Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu".


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2002-12-19
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 16:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 467
30 kwietnia 2016 16:40 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)