Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 043/2002

z dnia: 16.07.2002

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. Nr 56 póz. 357 ze zm.) uchwala się, co następuje:


§1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla pani Elżbiety Koniecznej, nauczyciela Szkoły Podstawowej w Łopuchowie ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w składzie:
1. przewodniczący - Iwona Szczodrowska
2. dyrektor szkoły - Małgorzata Lewicz
3. eksperci:
- Maria Pawłowicz
- Elżbieta Król
- Teresa Zywert


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2002-12-19
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 16:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 461
30 kwietnia 2016 16:42 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)