Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 054/2002

z dnia: 18.09.2002

w sprawie: zmiany uchwały nr 12/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2002r. dotyczącej zatwierdzenia planu remontów budynków komunalnych.


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1519) i w związku z § 2 ust. 19 pkt. a umowy o zarządzanie i administrowanie nieruchomościami komunalnymi, Zarząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, uchwala co następuje:


§ 1

Zmienia się plan remontów budynków komunalnych na rok 2002 ustalony uchwałą nr 12/2002 z dnia 26 lutego 2002r. ustalając nowy plan określony w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Koszty remontów do kwoty 80.000,00 zł pokryje Gmina, natomiast pozostałe zarządca budynków komunalnych "Lider" sp. z.o.o. z wypracowanego funduszu remontowego.


§ 3

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.


§ 4

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------
Uzasadnienie

Uchwałą nr 12/2002 z dnia 26 lutego 2002r. Zarząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie podjął uchwałę zatwierdzającą plan remontów budynków komunalnych na 2002r. Integralną częścią uchwały jest załącznik z dnia 22 lutego 2002r. Na podstawie dokonanej analizy realizacji rocznego planu remontów stwierdzono występujące niedobory środków finansowych oraz konieczność dokonania pewnych modyfikacji, polegających na wprowadzeniu do budżetu dodatkowych środków w wysokości 50.000,00 zł zwiększając jednocześnie dotację do 80.000,00 zł, w celu wykonania najpilniejszych prac remontowych. Niedobór środków w wysokości 80.000,00 zł to skutek zastosowania zwolnień lub obniżek z opłat czynszowych z tytułu użytkowania niektórych lokali użytkowych, pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki i lokali socjalnych.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2002-12-19
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 16:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 472
30 kwietnia 2016 16:53 Administrator - Dodanie załącznika [u054_zal1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2016 16:52 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)