Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 055/2002

z dnia: 18.09.2002

w sprawie: zmiany uchwały Nr 58/2000 Zarządu Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17.10.2000 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych w gminie Murowana Goślina.


Na podstawie Uchwały Nr 182/XXIII/2000 rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 11 września 2000r. uchwala się co następuje:


§1

W regulaminie przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych w gminie Murowana Goślina, w tabeli kryteriów kwalifikujących dyrektorów do przyznania dodatku motywacyjnego zmienia się kryterium 6 ustalając nową liczbę punktów tj. 0,1,3,5 w miejsce dotychczasowych.


§2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.


§3

Wykonanie uchwały powierza się inspektorowi ds. oświaty Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2002r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2002-12-19
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 16:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 517
30 kwietnia 2016 16:55 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)