Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 058/2002

z dnia: 01.10.2002

w sprawie: powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.LJ z 2001 roku nr 142, póz. 1491 ze zmianami) oraz § 9 ust 2 i 3 Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Zarząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, uchwala co następuje:


§1

Zarząd Miasta i Gminy Murowana Goślina powołuje Panią Marię Matelską - Busza na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.


§2

Kadencja dyrektora trwa 5 lat od daty powołania i upływa z dniem 01 października 2007 roku.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


---------------
Uzasadnienie do uchwały nr 58/2002 Zarządu Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 01 października 2002 roku

W wyniku postępowania konkursowego na dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie Komisja Konkursowa zaproponowała Zarządowi Miasta i Gminy Murowana Goślina kandydaturę pani Marii Matelskiej-Busza, która uzyskała w głosowaniu 11 punktów na 15 możliwych.

Wobec propozycji Komisji podjęcie uchwały o powołaniu p. Marii Matelskiej - Busza na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej jest uzasadnione.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2002-12-19
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 16:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 474
30 kwietnia 2016 16:59 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)