Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 060/2002

z dnia: 03.10.2002

w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych


Na podstawie art.18 ust.1 i 2 oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 z późniejszymi zmianami) - uchwala się, co następuje:


§1

Powołuje się w trybie publicznego losowania 10 Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Murowana Goślina głosowania w wyborach do Rady Miejskiej, Rady Powiatu Poznańskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, oraz bezpośrednich wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 27 października 2002 roku w składach określonych w załączniku do uchwały.


§2

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2002-12-19
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 17:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 468
30 kwietnia 2016 17:01 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)