Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 122/2003

z dnia: 12.12.2003

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148
ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje

§ 1

Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2004 wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego – załączniki do projektu budżetu od 1 do 9.

§ 2

Zarządzenie podlega przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz Radzie Miejskiej w Murowanej Goślinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-02-27
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Romana Dudek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 17:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 443
30 kwietnia 2016 17:56 Administrator - Dodanie załącznika [122_2003.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2016 17:56 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)