Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 123/2003

z dnia: 12.12.2003

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu dokonania inwentaryzacji sprzętu oc

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, póz. 1541 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu oc powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
- Wanda Bucholz - przewodnicząca
- Mateusz Szczepaniak - członek
- Tomasz Sosnowski - członek

§ 2

Odpowiedzialnym za sprzęt oc jest p. Tadeusz Stencel - Inspektor ds. obrony cywilnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-02-27
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Romana Dudek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 17:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 475
30 kwietnia 2016 17:57 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)