Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 130/2003

z dnia: 29.12.2003

w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

Na podstawie § 12 Uchwały Nr III/34/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/34/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 (zmienionej: Zarządzeniem Nr 8/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2003 roku, Uchwałą Nr IV/53/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 lutego 2003 roku, Zarządzeniem Nr 27/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 11 marca 2003 roku, Zarządzeniem Nr 33/2003 Burmistrza Miasta Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 21 marca 2003 roku, Uchwałą Nr V/78/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 roku, Zarządzeniem Nr 49/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 29 kwietnia 2003 roku, Zarządzeniem Nr 58/2003 Burmistrza Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie z dnia 28 maja 2003 roku, Zarządzeniem Nr 65/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 10 czerwca 2003 roku, Uchwałą Nr VI/89/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2003 roku, Zarządzeniem Nr 72/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 30 czerwca 2003 roku, Zarządzeniem Nr 78/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 31 lipca 2003 roku, Uchwałą Nr VIII/103/2003 Rady miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 8 września 2003 roku oraz Zarządzeniem Nr 91/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2003 roku, Uchwałą Nr X/127/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 października 2003 roku, Zarządzeniem nr 110/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 20 listopada 2003 roku oraz Uchwałą Nr XII/148/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2003 roku) wprowadza się następujące zmiany:


1. W § 2 i w załączniku Nr 2 wydatki budżetu gminy na rok 2003 rok dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w obrębie:
- działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- działu 853 Opieka społeczna

zgodnie z załącznikiem Nr 1.


2. W § 4 pkt. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.000 zł do wysokości 197.952,99 zł.

§ 2

Pozostałe przepisy Uchwały Nr III/34/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok
nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-11-28
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 18:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 525
30 kwietnia 2016 18:00 Administrator - Dodanie załącznika [130_2004.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2016 18:00 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)