Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 256/2004

z dnia: 13 grudnia 2004 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę w 2005 roku:
a)materiałów eksploatacyjnych do drukarek: HP ( 640, 710, 840, 920, 1100, 1120, 5150 ); XEROX P8EX; OKI 320; KYOCERA (TK-17 do FS-1000/FS-1000+, TK-18 do FS-1020/D);
b)płyt (pakowanych w pudełkach): CD-R 700 MB, DVD-RW, CD-RW 700 MB;
c)dyskietek komputerowych TDK 3,5";
d)środków czystosci do komputerów (pianki antystatycznej, sprężonego powietrza, WD 40);
niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.),
zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuję do składu Komisji Przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina:
Przewodniczący: Ewa Wtorkowska – inspektor ds. zamówień publicznych - samodzielne stanowisko pracy,
Sekretarz: Joanna Łucka – młodszy referent ds. zamówień publicznych,
Członek komisji: Tomasz Sosnowski – informatyk – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

§ 2
1.Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 180/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 maja 2004r.
2.Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-01-05
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wtorkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 22:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 423
30 kwietnia 2016 22:07 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)