Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 253/2004

z dnia: 6 grudnia 2004 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zgodnie z Zarządzeniem Nr 189/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17.06.2004r.oraz Zarządzeniem Nr 242/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3.11.2004r.

w n a s t ę p u j ą c y m s k ł a d z i e :

1. Przewodniczący - Wieńczysław Rakowski
2. Sekretarz - Jadwiga Kubińska
3. Członek - Mateusz Szczepaniak

§ 2

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 9 grudnia 2004r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-12-08
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Kubińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 22:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 444
30 kwietnia 2016 22:12 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)