Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 257/2004

z dnia: 13 grudnia 2004 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę częściową w 2005 roku artykułów biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu (I grupa - artykuły biurowe, II grupa -papier, III grupa- artykuły biurowe), o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.),
zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuję do składu Komisji Przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:
Przewodniczący: Ewa Wtorkowska – Inspektor ds. zamówień publicznych - samodzielne stanowisko pracy,
Sekretarz: Lidia Nowak – Inspektor ds. administracyjnych - Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
Członek komisji: Tomasz Sosnowski – Informatyk – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

§ 2
1.Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 180/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 maja 2004r.
2.Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-01-05
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wtorkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 22:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 423
30 kwietnia 2016 22:13 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)