Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 261/2004

z dnia: z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Celem wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, wprowadza się szczegółową procedurę udzielania zamówień publicznych w Urzędzie określoną Regulaminem stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. zamówień publicznych oraz kierownikom referatów i osobom na stanowiskach samodzielnych.

§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 153/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o zamówienie publiczne w Urzędzie Miasta i Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-01-05
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wtorkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 22:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 472
30 kwietnia 2016 22:15 Administrator - Dodanie załącznika [261_2004.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2016 22:14 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)