Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 400/2005

z dnia: 08.12.2005

w sprawie: ustalenia wskaźników w celu naliczenia czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1591   z późniejszymi zmianami) uchwały Nr V/69/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta        i Gminy Murowana Goślina uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego Gminy Murowana Goślina,


z a r z ą d z a m, c o  n a s t ę p u j e:

§1
Ustala się wskaźniki do ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów rolnych stanowiących mienie komunalne gminy, zgodnie  z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Czynsz dzierżawny ustalany będzie corocznie na podstawie średniorocznej ceny pszenicy w roku poprzednim, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

§4
Traci moc Uchwała Nr 5/2001 Zarządu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 27 lutego 2001r. w sprawie ustalenia wskaźników w celu naliczenia czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy.

U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia nr 400/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 8 grudnia 2005 r.


Podjęcie zarządzenia jest wypełnieniem zakresu zadań powierzonych Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym (ustawa o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
Uaktualnienie wskaźników w celu naliczenia czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy wynika z konieczności ich zróżnicowania w zależności od klasy bonitacji gleby. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-06-25
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 00:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 466
01 maja 2016 00:12 Administrator - Dodanie załącznika [400_2005.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 maja 2016 00:12 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)