Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 402/2005

z dnia: 13.12.2005 r.

w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina.

Na podstawie Zarządzenia Nr 347/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina zarządza się co następuje:

§ 1
Przyznaje się dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek oświatowych w wysokości brutto:

1. Małgorzata Trębacz - 34 pkt. co daje kwotę 340 zł/m-c
2. Teresa Zywert - 36 pkt. co daje kwotę 360 zł/m-c
3. Wanda Solman - 29 pkt.co daje kwotę 290 zł/m-c
4. Mirosława Szudera - 29 pkt.co daje kwotę 290 zł/m-c
5. Urszula Wiśniewska - 25 pkt.co daje kwotę 250 zł/m-c
6. Renata Olszewska - 26 pkt.co daje kwotę 260 zł/m-c
7. Małgorzata Lewicz - 27 pkt.co daje kwotę 270 zł/m-c

§ 2
Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres od 1 września 2005r. do 28 lutego 2006 r.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty UMiG Iwonie Szczodrowskiej.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2005r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-01-03
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Szczodrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 00:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 461
01 maja 2016 00:14 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)