Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 409/2005

z dnia: 21.12.2005 r.

w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r , Nr 46, poz.543 ze zm.) art. 4 pkt 3i ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r, Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXII/237/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zarządza, co następuje:

§ 1
Wyraża zgodę na nabycie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu wymienionego w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-01-03
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Kubińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 00:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 499
01 maja 2016 00:16 Administrator - Dodanie załącznika [409_2005.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 maja 2016 00:16 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)