Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 410/2005

z dnia: 27.12.2005

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2005 rok

Na podstawie § 11 Uchwały Nr XXIII/241/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok oraz art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr XXIII/241/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2004 roku (zmienionej Uchwałą Nr XXIV/252/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 stycznia 2005 roku, Uchwałą Nr XXV/259/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21lutego 2005 roku, Zarządzeniem Nr 290/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 marca 2005 roku, Uchwałą Nr XXVI/270/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 kwietnia 2005 roku, Uchwałą Nr XXVII/286/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 czerwca 2005 roku, Zarządzeniem Nr 342/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 lipca 2005 roku, Uchwałą Nr XVIII/303/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 września 2005 roku, Zarządzeniem Nr 367/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 września 2005 roku, Zarządzeniem Nr 370/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 października 2005 roku, Uchwałą Nr XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku, Zarządzeniem nr 386/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 listopada 2005 roku, Uchwałą Nr XXX/329/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 listopada 2005 roku, Zarządzeniem Nr 396/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 listopada 2005 roku, Uchwałą Nr XXXI/345/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2005 roku ) wprowadza się następujące zmiany:
1.W § 2 i w załączniku Nr 2 wydatki budżetu gminy na 2005 rok zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

§ 2
Pozostałe przepisy Uchwały Nr XXIII/241/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 grudnia 2004 roku nie ulegają zmianie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 410/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 grudnia 2005 roku

WYDATKI
W dziale 750, 754, 801, 852 dokonuje się przeniesienia planu wydatków w obrębie działów.

Zadania zlecone
W dziale 751, rozdziale 75101 dokonuje się przesunięć w planie wydatków związanych z prowadzeniem stałego spisu wyborców.
W dziale 751, rozdziale 75107 i 75108, § 4210, 4300 zmienia się plan wydatków związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-04-22
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 00:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 479
01 maja 2016 00:17 Administrator - Dodanie załącznika [410_2005.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 maja 2016 00:17 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)