Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 539/2006

z dnia: 06.12.2006

w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi gmina Murowana Goślina.

Na podstawie §21 Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie uchwala się, co następuje:

§1
Przeprowadzić obowiązkową deratyzację na terenie wsi Białęgi gmina Murowana Goślina w dniach od 11 do 23 grudnia 2006 roku polegającą na wyłożeniu preparatów do zwalczania szczurów i myszy w miejscach występowania i gromadzenia gryzoni.

§2
1. Termin obowiązkowej deratyzacji podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w lokalnych mediach oraz rozplakatowaniu.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Straży Miejskiej i Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie do zarządzenia 539/2006

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (Uchwała XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2005 roku) w terminach uzgodnionych z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym należy zarządzać w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku deratyzację obszaru Miasta i Gminy lub jego części, podając w obwieszczeniach: obszar deratyzacji, termin jej przeprowadzenia oraz obowiązki właścicieli nieruchomości i mieszkańców.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-03-29
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 479
07 czerwca 2016 15:38 Administrator - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 maja 2016 13:27 Administrator - Dodanie załącznika [539_2006.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 maja 2016 13:27 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)