Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 11/2006

z dnia: 28.12.2006

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 400/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 08.12.2005 w sprawie ustalenia wskaźników w celu naliczenia czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy.

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy  z  dnia  8 marca   1990r. o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. z  2001r.,  Nr 142 , poz. 1591  ze zm.) 

zarządzam,  co  następuje:

§  1
Zmienia się § 2 Zarządzenia Nr 400/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 08.12.2005 i nadaje nowe jego brzmienie: „Czynsz dzierżawny ustalany będzie corocznie na podstawie średniorocznej ceny skupu pszenicy w roku poprzednim, ustalanej na podstawie danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”.

§  2
Pozostała część Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§  3
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Podjęcie zarządzenia wynika z ujednolicenia zapisu z zapisem publikowanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-03-07
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 448
01 maja 2016 13:31 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)