Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 163/2007

z dnia: 21.12.2007

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie § 12 Uchwały Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1
W uchwale Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 33/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 marca 2007 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 marca 2007 roku, zmienionej Uchwałą Nr VII/52/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2007 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/58/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 kwietnia 2007 roku, Zarządzeniem Nr 61/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 maja 2007 roku) Uchwałą Nr IX/79/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2007 roku, Zarządzeniem Nr 94/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 lipca 2007 roku, Uchwałą Nr X/85/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 sierpnia 2007 roku, Uchwałą Nr XI/98/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 września 2007 roku, Zarządzeniem Nr 114/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 września 2007 roku, Zarządzeniem Nr 127/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 października 2007 roku, Uchwałą Nr XI/114/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 października 2007 roku, Zarządzeniem Nr 134/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 listopada 2007 roku, Zarządzeniem 138/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 listopada 2007 roku, Uchwałą Nr XIII/130/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2007 roku ) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 dochody budżetu gminy na 2007 rok  34.657.811,00 zł
zwiększa się o kwotę 100.079,00 zł  do kwoty  34.757.890,00 zł
2. W § 2 i w załączniku Nr 2 wydatki budżetu gminy na 2007 rok  34.541.371,00 zł
zwiększa się o kwotę 100.079,00 zł  do kwoty  34.641.450,00 zł
3. W § 4 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę  66.400,00 zł do kwoty 1.428,00 zł.

§ 2
Pozostałe przepisy Uchwały Nr V/31/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
5 marca 2007 roku nie ulegają zmianie.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 163/2007
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 21 grudnia 2007 roku


DOCHODY

Zmniejszenia: 
- w dziale 852, rozdział 85214, § 2030 kwota 24.921,00 zł
Zwiększenia:
- w dziale 801, rozdział 80195, § 2030 kwota 125.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wobec jednostek samorządu terytorialnego, które przyznały pracodawcom w drodze decyzji administracyjnych w 2007 roku dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


WYDATKI

Wprowadzono zmniejszenia i zwiększenia wydatków wynikające z poszczególnych zmian kwot dotacji oraz zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-02-12
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 21:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 468
01 maja 2016 21:47 Administrator - Dodanie załącznika [163_2007_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 maja 2016 21:47 Administrator - Dodanie załącznika [163_2007_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 maja 2016 21:47 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)