Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 325/2008

z dnia: 05.12.2008

w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina

Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie uchwala się, co następuje:

§1
Przeprowadzić obowiązkową deratyzację na terenie wsi Białęgi gmina Murowana Goślina w dniach od 8 grudnia do 22 grudnia 2008 roku polegającą na wyłożeniu preparatów do zwalczania szczurów i myszy w miejscach występowania i gromadzenia gryzoni.

§2
1. Termin obowiązkowej deratyzacji podlega podaniu do publicznej wiadomości
w formie obwieszczenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w lokalnych mediach oraz rozplakatowaniu.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie do zarządzenia nr 325/2008

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (uchwała Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2005 roku) w terminach uzgodnionych z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym należy zarządzać w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w roku deratyzację obszaru Miasta i Gminy lub jego części, podając w bwieszczeniach: obszar deratyzacji, termin jej przeprowadzenia oraz obowiązki właścicieli nieruchomości i mieszkańców.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-12-23
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 432
03 maja 2016 14:42 Administrator - Dodanie załącznika [325_2008.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 maja 2016 14:42 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)