Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 326/2008

z dnia: 12.12.2008

w sprawie: wprowadzenia Procedury Elektronicznego Obiegu Umów w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1.
W celu ujednolicenia oraz usprawnienia sporządzania i obiegu umów wprowadza się
procedurę sporządzania i prowadzenia umów stanowiącą załącznik nr 1 do
zarządzenia wraz z kartą obiegu umowy stanowiącą załącznik nr 2 do procedury,
kartą osobową zleceniobiorcy, stanowiącą załącznik nr 1 do procedury oraz
protokołem odbioru stanowiącym załącznik nr 4 do procedury, schematem
elektronicznej procedury obiegu umów załącznik nr 3.

§2.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów, kierownikom biur i
osobom na stanowiskach samodzielnych.

§3.
Traci moc procedura sporządzania i obiegu umów wprowadzona zarządzeniem
nr 42/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 2 kwietnia 2007
roku.

§4.
Zarządzenie wchodzi w Sycie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-12-23
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 465
03 maja 2016 14:44 Administrator - Dodanie załącznika [326_2008_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 maja 2016 14:44 Administrator - Dodanie załącznika [326_2008_4.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 maja 2016 14:43 Administrator - Dodanie załącznika [326_2008_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)