Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 330/2008

z dnia: 19.12.2008

w sprawie: zmiana składu zespołu ds. wdrożenia i monitorowania założeń „Strategii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2004-2013” oraz zmiana nazwy na zespół ds. wdrożenia i monitorowania założeń „Strategii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2007-2020”.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam ci następuje:

§1
Zmienia się nazwę zespołu z: „zespół ds. wdrożenia i monitorowania założeń „Strategii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2004-2013” na „zespół ds. wdrożenia i monitorowania założeń „Strategii Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2007-2020”.

§2
Zmienia się skład zespołu na:
1. Tomasz Łęcki – Burmistrz Miasta i Gminy, przewodniczący Zespołu;

Członkowie:
2. Ewa Narankiewicz-Dzydzan – koordynator wdrażania i monitorowania założeń „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata 2007-2020”
3. Violetta Szałata – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, odpowiedzialna za realizację celu nadrzędnego Strategii
4. Ryszard Pomin – kierownik Referatu Inwestycji, odpowiedzialny za realizację celu I Strategii
5. Marcin Buliński – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, odpowiedzialny za realizację celu II Strategii
6. Arkadiusz Bednarek – kierownik Biura Komunikacji Społecznej, odpowiedzialny za realizację celu III Strategii;
7. Magdalena Głowacka – kierownik Biura Planowania Przestrzennego, odpowiedzialna za realizację celu IV Strategii
8. Barbara Florys-Kuchnowska – główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów, odpowiedzialna za realizację celu V Strategii
9. Romana Dudek – Skarbnik Miasta i Gminy
10. Maciej Kaczmarek – Sekretarz Miasta i Gminy
11. Teresa Dutkiewicz – kierownik Biura ds. Oświaty
12. Dorota Brajewska – inspektor ds. opieki zdrowotnej i dotacji udzielanych z budżetu gminy
13. Monika Mleczek – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-03-20
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 453
03 maja 2016 15:34 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)