Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 331/2008

z dnia: 30.12.2008

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 158/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 grudnia 2007 r., w sprawie powołania Rady Sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2007 r. Dz.U. Nr 226, poz. 1675), zarządzam co następuje:


§1
Powołuję do składu Rady Sportu Dariusza Kubea.

§2
Pozostałe postanowienia Zarządzenia pozostają bez zmian.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 331/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr 158/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 grudnia 2007 r., w sprawie powołania Rady Sportu

Zwiększenie składu Rady Sportu spowodowane jest wzrostem zainteresowania mieszkańców kolejnymi dyscyplinami sportu oraz możliwością wykorzystania potencjału przedstawicieli w pracach Rady. Pan Dariusz Kubea reprezentuje dyscyplinę sportu judo.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-03-20
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 15:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 454
03 maja 2016 15:35 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)