Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 332/2008

z dnia: 30.12.2008

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok

Na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Nr XIII/139/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1
W uchwale Nr XIII/139/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok (zmienionej Uchwałą Nr XIV/149/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 stycznia 2008 roku, Zarządzeniem Nr 178/2008 Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 stycznia 2008 roku, Uchwałą Nr XV/150/2008 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 11 lutego 2008 roku, Uchwałą  Nr XVI/158/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 208/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 marca 2008 roku, Uchwałą  Nr XVII/162/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr 227/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia
24 kwietnia 2008 roku, Zarządzeniem Nr 242/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia
16 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XVIII/170/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 maja 2008 roku, Uchwałą Nr XIX/174/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 czerwca 2008 roku, Uchwałą Nr XX/192/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 lipca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 274/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 lipca 2008 roku, Zarządzeniem Nr 285/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 sierpnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXI/203/2008 Rady, Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2008 roku, Uchwałą Nr XXII/231/2008 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 27 października 2008 roku, Zarządzeniem Nr 319/2008 Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 listopada 2008 roku, Uchwałą Nr XXIV/258/2008 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 22 grudnia 2008 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 i w załączniku Nr 2 wydatki budżetu gminy na 2008 rok wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. W § 5 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 55.500 zł do kwoty 96.500 zł.

§2
Pozostałe przepisy Uchwały Nr XIII/139/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
17 grudnia 2007 roku nie ulegają zmianie.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 332/2008
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 grudnia  2008 roku

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-02-16
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 15:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 506
03 maja 2016 15:35 Administrator - Dodanie załącznika [332_2008.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 maja 2016 15:35 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)