Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 484/2009

z dnia: 18.12.2009.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki (art. 5 ust. 1 w związku z art. 66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania pn.: Kompleksowa obsługa prawna Miasta i Gminy Murowana Goślina w latach 2010-2012 Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206.000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§1
Powołuję do składu komisji przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:
Przewodniczący: Marlena Zaleśna - Tytyk – Kierownik Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
sekretarz Kamila Matuszak – inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
członek komisji: Ewa Leitgeber – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
członek komisji: Maciej Kaczmarek – Sekretarz Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§2
1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 czerwca 2007 r.
2. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2009-12-23
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 20:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 442
03 maja 2016 20:44 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)