Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 485/2009

z dnia: 22.12.2009

w sprawie: powołania Komisji w celu przeprowadzenia kontroli zagospodarowania nieruchomości pałacowej w Nieszawie

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami)

z a r z ą d z a m,  c o  n a s t ę p u j e :

§ 1
Powołuję Komisję w celu przeprowadzenia kontroli zagospodarowania nieruchomości pałacowej oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Nieszawie, w następującym składzie:
1. Ryszard Pomin  - Kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy,
2. Jadwiga Kubińska  – Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy,
3. Małgorzata Krotiuk   – Śliwa – inspektor ds. leśnictwa i melioracji Urzędu Miasta i Gminy,
4. Magdalena Głowacka   - Kierownik Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-01-10
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 20:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 455
03 maja 2016 20:45 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)